ความบันเทิง

ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง – เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

สารบัญ

ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง เป็นข้อมูลที่คุณสนใจค้นหาหรือไม่ เว็บไซต์ acardin.top จะแนะนำข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง ในบทความนี้!

Video: ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?! @TOUKEN SOGOOD

คุณกำลังดูวิดีโอ ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?! @TOUKEN SOGOOD ล่าสุดที่อัปเดตจากช่อง TOUKEN SOGOOD จากวันที่ 13:03:48 24/03/2021 โดยมีคำอธิบายว่า ด้านล่าง

ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?! ‎
@TOUKEN SOGOOD 
email : murutt@gmail.com

#ทำบัตรประชาชน #เอกสารทำบัตร #กาีทำบัตรประชาขน

ข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับ ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง:

ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรหาย ต้องใช้เอกสารอะไร ทำได้ที่ไหนบ้าง

บัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 70 ปี โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2486 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเดิมได้กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ให้ไปร้องขอทำบัตร ต่อมาลดอายุลงเหลือ 15 ปีในปี พ.ศ. 2526 และ 7 ปีในปี พ.ศ. 2554

บัตรนี้ถูกใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรและรับการบริการจากภาครัฐ รวมทั้งในธุรกิจเอกชนบางประเภท เช่น การเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือการเปิดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้หากผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรโดยไม่มีเหตุอันควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

การทำบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร การโอนอสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม:  ทําให้หน้าขาว - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
 3. มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
 4. สำหรับผู้มีอายุเกิน 70 ปี และผู้ได้รับการยกเว้น จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

บุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. สมเด็จพระบรมราชินี

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรหาย ต้องใช้เอกสารอะไร ทำได้ที่ไหนบ้าง…

ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรหาย ต้องใช้เอกสารอะไร ทำได้ที่ไหนบ้าง

ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ทำบัตรประชาชน 2564/2021 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

การทำบัตรประชาชน จะต้องมีคุณสมบัติคือ มีสัญชาติไทย ต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 

– ทําบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องเตรียมอะไรบ้าง
สำหรับการเริ่มทำบัตรประชาชนครั้งแรก ควรทำภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท โดยต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สูติบัตร หรือเอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้เพื่อยืนยันตัวตน 
 • หากเปลี่ยนชื่อ ให้นำหลักฐานมาแสดงด้วย
 • หากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำหลักฐานประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามายืนยัน
 • หากไม่มีหลักฐานสำคัญ ให้นำบุคคลน่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้การรับรอง

– หากบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ ต้องทำอย่างไร 
หากบัตรเดิมหมดอายุ ต้องไปยื่นคำขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันหมดอายุบนบัตร โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่หากพ้นกำหนด มีค่าปรับไม่เกิน 100 บาท โดยต้องใช้หลักฐานดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (ที่หมดอายุ)
 • หากบัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุเป็นเวลานานแล้ว จะต้องให้เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย

– บัตรหายอย่าเพิ่งตกใจ ขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้
ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหาย เสียหาย หรือถูกทำลาย ไปติดต่อขอทำใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตเทศ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?…

บัตรประชาชนหาย จองคิวออนไลน์ ทำใหม่ง่ายนิดเดียว อัพเดต 2021

บัตรประชาชนหาย! จองคิวออนไลน์ ทำใหม่ได้ง่ายๆ ไม่ต้องแจ้งความ

สำหรับใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของบัตรประชาชนหาย ไม่ว่าจะลืมไว้ เก็บไว้แล้วหาไม่เจอ หรือทำหล่นหายไปที่ไหน สามารถจองคิวบัตรประชาชนหายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทางไปเองได้เลย


การทำบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้แก่ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ถึง 70 ปี โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2486 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเดิมได้กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 16…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ บัตรประชาชนหาย จองคิวออนไลน์ ทำใหม่ง่ายนิดเดียว อัพเดต 2021…

ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตรใหม่ 2564 มีอะไรอัปเดตบ้าง?

ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตรใหม่ 2564 มีอะไรอัพเดทบ้าง? หลังจากเดิมการขอมีบัตรประชาชนใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ 31 สิงหาคม 2564 ล่าสุดข่าววันนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ขยายเวลาการขอมีบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตร ทำบัตรใหม่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้าย 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสำดวกให้แก่ประชาชน และยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้การขอทำบัตรประชาชนใหม่ ในกรณีมีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย จะต้องติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ ภายใน 60 วัน และหากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับ ซึ่งเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้มีการขยายเวลาไปถึง 31 ธันวาคม 2564 ใครที่ต้องการขอทำบัตรประชาชนใหม่สามารถทำผ่านได้หลายข่องทาง ดังนี้

ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตรใหม่ ในยุค New Normal

ด้วยช่องทางนี้!

1. การทำบัตรประชาชนใหม่ สามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น

 • สำนักงานเขต
 • สำนักงานเทศบาล
 • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2. จองคิวนัดหมายล่วงหน้าผ่านออนไลน์ที่

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ทำบัตรประชาชนใหม่ เปลี่ยนบัตรใหม่ 2564 มีอะไรอัปเดตบ้าง?…

ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่-เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ทม. มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่

พงศกร

บัตรประชาชนหาย ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

เมื่อ 13/04/2563 08:26น. IP:49.230.85.xxx

ความคิดเห็นที่ #1

admin admin

RE : ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่

1. ให้ไปติดต่อแจ้งขอทำบัตรประชาชนใหม่ ณ สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอ / เทศบาล ภายใน 60 วัน 

2. เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     – สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
     – เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง 

เมื่อ 13/04/2563 08:32น. IP:125.27.36.xxx

95181


ความคิดเห็นที่ #2

นางกัญญ์ณภัทร ทิพย์โกมล

RE : ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่

สามารถจองคิวถ่ายบัตรประชาชนใหม่ทางออนไลน์

เมื่อ 18/01/2564 07:37น. IP:2001:44c8:4304:20f6:.xxx

46476


ความคิดเห็นที่ #3

กิตพภพ ดีดวง

RE : ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่

ลืมเลขหลังบัตร

เมื่อ 04/04/2564 19:20น. IP:2001:44c8:4628:e2b1:.xxx

2660


ความคิดเห็นที่ #4

กิตพภพ ดีดวง

RE : ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่

ลืมเลขหลังบัตร

เมื่อ 04/04/2564 19:22น. IP:2001:44c8:4628:e2b1:.xxx

2928


ความคิดเห็นที่ #5

กิตพภพ ดีดวง

RE : ใช้เอกสารอะไรบ้างใ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำบัตรประชาชนใหม่-เทศบาลเมืองมาบตาพุด (ทม. มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง…

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ความบันเทิงเพิ่มเติมที่นี่

ดังนั้นเราจึงได้อัปเดตข้อมูลที่ร้อนแรงและน่าชื่นชมที่สุดเกี่ยวกับ ทําบัตรประชาชนใหม่ ใช้อะไรบ้าง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณ


ขอบคุณที่รับชมครับ กรุณาเยี่ยมชมบ่อยสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม! โปรดกดไลค์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button