ความบันเทิง

บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง – เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง เป็นข้อมูลที่คุณสนใจค้นหาหรือไม่ เว็บไซต์ acardin.top จะแนะนำข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง ในบทความนี้!

Video: สวดมนต์ไหว้พระกับองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (ขอแค่ 16 นาทีในชีวิต )

คุณกำลังดูวิดีโอ สวดมนต์ไหว้พระกับองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (ขอแค่ 16 นาทีในชีวิต ) ล่าสุดที่อัปเดตจากช่อง หนาน โว จากวันที่ 22:09:10 25/09/2017 โดยมีคำอธิบายว่า ด้านล่าง

รวมคลิปเสียงนำสวดมนต์ไหว้พระของ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
เรียงลำดับเสียงองค์หลวงพ่อท่านดังนี้

1.คำขอขมาพระรัตนตรัย
2.นมัสการพระรัตนตรัย
3.รับศีล 5
4.เตรียมเงิน(ขั้นตํ่า 1 บาท)ที่ตั้งใจจะใส่บาตรพระวิระทะโย
มาอธิษฐานเพื่อทําบุญ วิหารทาน สร้างพระพุทธรูป ทําสังฆทาน
และชําระหนี้สงฆ์ แล้วหยอดกระปุก/ใส่บาตรจิ๋ว
(เมื่อครบเดือนก็โอนเงินไปร่วมทำบุญที่วัดท่าซุง ต่อไป)
5.คาถาเงินล้าน 1 จบ
6.คําสมาทานกรรมฐาน
7. ทำสมาธิ 1 นาที “หายใจเข้าพุทธ หายใจออกโธ”
(อานาปานุสสติกรรมฐาน+พุทธานุสสติกรรมฐาน)
8. คำอุทิศส่วนกุศล

จิตประสงค์ในการทำคลิปนี้
เพื่อหากุศโลบายในการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว
ทุกวัน ทุกวาน ก่อนนอน ชวนกันสวดมนต์ ชวนกันใส่บาตร
ผู้ทำทานมีศีล 5 บริสุทธิ์
และได้ทำทานกุศลใหญ่ (ใส่บาตรพระวิระทะโย)
ภาวนาจิต และอุทิศส่วนกุศล

อิทังบุญพลังฯ
ขอผลบุญในการเผยแพร่ธรรมะทานนี้
จงสำเร็จแก่ผู้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกิน ได้สร้างกรรมสร้างเวร
แก่พวกท่านทั้งหลายในทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้าเกิด
ขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาในส่วนกุศลนี้
และได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เถิด
ตั้งแต่วันนี้ ตราบท้าว/กราบเท้า เข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย
ที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ
และพระยายมราช(ท่านลุงพุฒและทุกๆท่าน) ขอให้เทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช
จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน
ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว
ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี
เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้
พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้
ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

ดูเพิ่มเติม:  หวย 16 เม ษา - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

หากแม้บุญบารมีของข้าพเจ้ายังบกพร่องอยู่
ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด

ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเกิดทุกชาติคำว่า”ไม่รู้ ไม่มี”
จงอย่าได้บังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า
และขอให้ร่ำรวยเหมือนท่าน”เมณฑกเศรษฐี”ทุกภพทุกชาติ
ที่ข้าพเจ้าเกิด ด้วยเทอญ

ข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับ บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง:

วัดจันทาราม (ท่าซุง)

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย ให้จิตใจสงบ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

เรื่องการขอขมาพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เพราะการขอขมานี้ก็ถือเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีพระคุณ ยิ่งสวด ยิ่งดี เพื่อขอขมาต่อความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น

คําขอขมาพระรัตนตรัย 

(นะโม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ 

(แปลความหมาย)

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

ที่มา : จากหนังสือสวดมนต์แปล วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย (แบบที่ 2)

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

(แปลความหมาย)

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงป…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย ให้จิตใจสงบ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต…

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย ให้จิตใจสงบ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สวดเรียกทรัพย์ เสริมความเฮง! on wongnai.com

ทำงานจนสายตัวแทบขาด แต่เงินเข้ากระเป๋าเหมือนรองน้ำฝนในหน้าแล้ง ก็ต้องมูเตลูเสริมความเฮงกันหน่อยสิ Wongnai ขอแนะนำ คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้รับมาจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) ถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอนุญาตให้พุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนใช้เป็นสาธารณะ ทุกคนพนมมือและทำจิตใจให้สงบ แล้วสวดคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดําตามนี้เลย~

พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

*ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นจึงเริ่มสวดพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

ควรสวดพระคาถาเงินล้านอย่างไร

ควรสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบเป็นประจำ ตอนไหนก็ได้ หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวดวันละ 30 จบ หรือถ้าตกระกำลำบากจริง ๆ ชีวิตวิกฤติมาก ๆ สวดพระคาถาวันละ 108 จบ แล้วจะเห็นทางออกของชีวิต…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ พระคาถาเงินล้าน โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สวดเรียกทรัพย์ เสริมความเฮง! on wongnai.com…

3 คาถาเงินล้าน สวดแล้วรวยได้เป็นเศรษฐี

3 คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน คาถาโชคลาภ จากเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อรวยเพื่อนำมาสวดมนต์ภาวนา เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา เสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิตกันนะคะ 

 

คาถาที่ 1 คาถาเงินล้าน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

 

คาถาที่ 2 คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน )

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

 

คาถาที่ 3 คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
ส…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ 3 คาถาเงินล้าน สวดแล้วรวยได้เป็นเศรษฐี…

หนังสือ สวดมนต์แปล วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี | Shopee Thailand

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง

สวดมนต์ไหว้พระกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ, ขอแค่ 16 นาทีในชีวิต, 16 นาทีทุกวัน ทุกวัน, เสียดายคนตายไม่ได้สวด, #สวดมนต์ก่อนนอน

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ความบันเทิงเพิ่มเติมที่นี่

ดังนั้นเราจึงได้อัปเดตข้อมูลที่ร้อนแรงและน่าชื่นชมที่สุดเกี่ยวกับ บท สวด มนต์ วัด ท่า ซุง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณ


ขอบคุณที่รับชมครับ กรุณาเยี่ยมชมบ่อยสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม! โปรดกดไลค์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button