ความบันเทิง

ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่ – เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่ เป็นข้อมูลที่คุณสนใจค้นหาหรือไม่ เว็บไซต์ acardin.top จะแนะนำข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่ ในบทความนี้!

Video: ประวัติวันแม่ ความสำคัญวันแม่

คุณกำลังดูวิดีโอ ประวัติวันแม่ ความสำคัญวันแม่ ล่าสุดที่อัปเดตจากช่อง พิณณา นักเล่าเรื่อง จากวันที่ 05:08:47 08/08/2019 โดยมีคำอธิบายว่า ด้านล่าง

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย

ข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับ ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่:

ประวัติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515
แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ

ดูเพิ่มเติม:  คอนทราส คือ - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

>> ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่ สื่อแทนความกตัญญู

ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักข…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ประวัติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี…

ประวัติวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคมของทุกปี

ความเป็นมา “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม

ย้อนเรื่องราวที่มาของวันแม่แห่งชาติ ที่กลายเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยจนถึงปัจจุบัน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2486 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัด “งานวันแม่” ขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ช่วงนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คือ วันที่ 12 สิงหาคมเป็น “วันแม่แห่งชาติ” และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ความเป็นมา “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม…

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ – Sanook Event

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม:  พงศาวดารอ่านว่า - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

ประวัติวันแม่แห่งชาติ

แต่เดิมนั้น วันที่ 12 สิงหาคม มิได้เป็น วันแม่แห่งชาติ อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็น วันแม่แห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา อีกทั้งการจัดงานก็เป็นได้ด้วยความสำเร็จ เนื่องด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ การประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปมักเรียกกันว่า วันแม่ของชาติ

ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2519 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงวันแ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ – Sanook Event…

วันแม่แห่งชาติ (ประเทศไทย) – วิกิพีเดีย

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน, และ 4 ตุลาคม

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

ประวัติ[แก้]

ตราสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติเมื่อปี 1954 แสดงวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ 15 เมษายน

งานวันแม่แห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน[1]

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย…

ดูเพิ่มเติม:  ตัดเล็บวันพฤหัส - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ วันแม่แห่งชาติ (ประเทศไทย) – วิกิพีเดีย…

12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ประวัติวันแม่แห่งชาติ มีความเป็นมาอย่างไร?

งานวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2486 ณ สวนอัมพร แต่หลังจากนั้นต้องงดจัดไปหลายปี เนื่องจากสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

ต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนกำหนดการจัดงานวันแม่ ให้ไปจัดในวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ.2493 ก่อนที่จะยกเลิกไป แล้วจัดขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515 เรียกได้ว่างานวันแม่ไม่ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงแรก เนื่องจากเหตุผลหลายประการ

จนกระทั่ง คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการจัดงานวันแม่ขึ้นใหม่อีกครั้ง กำหนดให้เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย เริ่มต้นใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2519 มาจนถึงปัจจุบัน

“ดอกมะลิ” สัญลักษณ์ของวันแม่

ดอกมะลิสีขาว ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักบริสุทธิ์ของแม่ เนื่องจากดอกมะลิสามารถออกดอกได้ทั้งปี มีกลิ่นหอม และมีสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูกๆ ทำให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่หลายคนนิยมนำมากราบขอพรจากผู้มีพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาตินั่นเอง

กิจกรรม และความสําคัญของวันแม่แห่งชาติ 2564

วัน…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?…

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่

ประวัติวันแม่, ความสำคัญวันแม่, วันแม่, บอกรักแม่, ดอกมะลิ

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่ คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ความบันเทิงเพิ่มเติมที่นี่

ดังนั้นเราจึงได้อัปเดตข้อมูลที่ร้อนแรงและน่าชื่นชมที่สุดเกี่ยวกับ ประวัติ ความ เป็น มา ของ วัน แม่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณ


ขอบคุณที่รับชมครับ กรุณาเยี่ยมชมบ่อยสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม! โปรดกดไลค์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button