ความบันเทิง

พระ ประ จํา วัน เกิด พุธ กลางคืน – เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

สารบัญ

พระ ประ จํา วัน เกิด พุธ กลางคืน เป็นข้อมูลที่คุณสนใจค้นหาหรือไม่ เว็บไซต์ acardin.top จะแนะนำข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ พระ ประ จํา วัน เกิด พุธ กลางคืน ในบทความนี้!

Video: คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้อยพระอะไร? | ถูกโฉลก เสริมดวง โชคลาภ

คุณกำลังดูวิดีโอ คนเกิดวันพุธกลางคืน ห้อยพระอะไร? | ถูกโฉลก เสริมดวง โชคลาภ ล่าสุดที่อัปเดตจากช่อง โชคชะตา พยากรณ์ Astrological destiny จากวันที่ 05:06:00 02/06/2020 โดยมีคำอธิบายว่า ด้านล่าง

วันพุธกลางคืน ส่วนมากมักจะเป็นคนดื้อรัน ไม่ฟังใคร ไม่ยอมใครง่ายๆ แต่ถ้าบทจะเชื่อแล้วมักเชื่ออะไรง่ายและเชื่อคนผิดๆ คนไม่จริงใจด้วย แต่กับคนใกล้ชิดที่จริงใจกลับไม่เชื่อฟัง มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจสูง เหมาะกับการประกอบอาชีพครูสอนศีลธรรม หรือวิชาช่าง วิชาเฉพาะจึงจะดี จะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้ว และมักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้น ที่สำคัญมักจะมีสัมผัสพิเศษ และมีลางสังหรณ์ มีประสบการณ์ด้านวิญญาณและเรื่องเหนือธรรมชาติสูงมากกว่าวันอื่น ดังนั้นจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องพระศาสนา การห้อยพระนั้นนอกจากพระเครื่องที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มากเช่น พระมหาจักรพรรดิเปิดโลกของหลวงปู่ดู่,พระพุทธโสธร,พระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวง พระสมเด็จของหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี พระคำข้าว , พระหางหมาก ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำซึ่งครบในเมตตามหานิยมทุกทาง ได้ทั้งเมตตา แคล้วคลาด โชคลาภ ค้าขาย

Wednesday night Most often it is stubborn, not listening to anyone, hardcore. But if the script is to be believed, then it is easy to believe and wrong people Insincere But with close people who are sincere, do not obey Knowledgeable High intention Suitable for a career as a teacher teaching morals or mechanics specific subjects will be good Will start when he is old And often make merit with non-people Important to always have a special touch. And with a hunch Had more spiritual and supernatural experiences than any other day Therefore, the mind concentrates on religion. The hanging of the amulet, in addition to amulets which have very sacred power such as The great emperor opened the world of Luang Pu Du, Phra Buddha Sothon, Reverend Father Pan, Pim Kai Kai Phra Somdej Luang Luang To Wat Pradu Chimplee, Phra Kham Khao, Phra Hang Mak of Luang Por Ruesi Ling Dam, which is full of mercy, great popularity in every way, including compassion, escape, trade

ดูเพิ่มเติม:  ดูดวงความรักปี 2562 - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

Mittwoch Nacht Meistens ist es hartnäckig, hört niemandem zu, Hardcore. Aber wenn man dem Drehbuch glauben will, dann ist es leicht zu glauben und falsche Leute Unaufrichtig Aber mit nahen Menschen, die aufrichtig sind, gehorchen Sie nicht Kenntnisreich Hohe Absicht Geeignet für eine Karriere als Lehrer, der Moral oder Mechanik unterrichtet, sind bestimmte Fächer gut Beginnt, wenn er alt ist Und machen oft Verdienste mit Nicht-Menschen Wichtig, immer eine besondere Note zu haben. Und mit einer Ahnung Hatte mehr spirituelle und übernatürliche Erfahrungen als jeder andere Tag Daher konzentriert sich der Geist auf die Religion. Das Aufhängen des Amuletts, zusätzlich zu Amuletten, die sehr heilige Kraft haben wie Der große Kaiser öffnete die Welt von Luang Pu Du, Phra Buddha Sothon, Reverend Father Pan und Pim Kai Kai Phra Somdej Luang Luang To Wat Pradu Chimplee, Phra Kham Khao und Phra Hang Mak vom Luang Por Ruesi Ling Damm, der voller Barmherzigkeit ist und in jeder Hinsicht sehr beliebt ist, einschließlich Mitgefühl, Flucht, Handel

Onsdag kveld Det meste av tiden er folk sta, lytter ikke til noen, ikke hardcore. Men hvis manus skal tro, så er det lett å tro noe og tro feil person Uoppriktig Men med nære mennesker som er oppriktige, ikke følg kunnskapsrik Høy intensjon Egnet for en karriere som lærer som underviser i moral eller mekanikk-spesifikke fag vil være bra Vil starte når han er gammel Og tjene ofte fortjeneste med ikke-mennesker Viktig å alltid ha et spesielt preg. Og med en hank Hadde mer åndelige og overnaturlige opplevelser enn noen annen dag Derfor konsentrerer sinnet seg om religion. Hengningen av amuletten, i tillegg til amuletter som har veldig hellige krefter som f.eks Den store keiseren åpnet verden for Luang Pu Du, Phra Buddha Sothon, pastor Pan, Pim Kai Kai Phra Somdej Luang Luang To Wat Pradu Chimplee, Phra Kham Khao, Phra Hang Mak fra Luang Por Ruesi Ling Dam, som er full av nåde, stor popularitet på alle måter, inkludert medfølelse, flukt, handel

ดูเพิ่มเติม:  คน เกิด วัน พฤหัส ควร ห้อย พระ อะไร - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

ข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับ พระ ประ จํา วัน เกิด พุธ กลางคืน:

พระปางประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน

Sanook Horoscope ว่าด้วยเรื่องของพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ (กลางวัน) พุธ (กลางคืน) พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีความเชื่อว่าหากเราได้บูชาพระประจำวันเกิดก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต มาดูกันว่าปางของพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน คือปางใดบ้าง

พระประจำวันอาทิตย์

ได้แก่ ปางถวายเนตร มีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้ง 2 ข้าง พระหัตถ์ประสานไว้อยู่หน้าตัก พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถซ้าย

พระประจำวันจันทร์

ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร มีลักษณะแตกต่างกันอยู่คือ ปางห้ามญาติ จะยกยกพระหัตถ์ข้างขวาข้างเดียว ขณะที่ปางห้ามสมุทรจะยกพระหัตถ์ขึ้นทั้ง 2 ข้าง แต่ทั้ง 2 ปางนั้นจะอยู่ในอิริยาบถยืน และพระหัตถ์ที่ยกขึ้นจะอยู่เสมออก

พระประจำวันอังคาร

ได้แก่ ปางไสยาสน์ มีลักษณะบรรทมตะแคงขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนหมอน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย ส่วนพระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างหมอน

พระประจำวันพุธ

พระประจำวันพุธกลางวัน ได้แก่ ปางอุ้มบาตร มีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างถือบาตรไว้ ส่วน พระประจำวันพุธกลางคืน ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะที่อยู่ในอิริยาบถนั่งประทับบนก้อนหิน พระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำเข่า พระหัตถ์ขวาวางหงายบนเข่า

พระประจำวันพฤหัสบดี

ได้แก่ ปางสมาธิ มีลักษณะที่อยู่ในอ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ พระปางประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน…

พระปางประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน

เสริมดวงให้ปังตามวันเกิด ด้วยบทสวดมนต์ “ไหว้พระประจำวันเกิด” on wongnai.com

พระประจำวันเกิด” เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จะหาที่พึ่งทางใจ และเพิ่มความเป็นมงคลให้กับชีวิต เพื่อให้ชาวพุทธได้มีพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากการกราบไหว้ทั่วไปแล้ว การบูชา “ไหว้พระประจำวันเกิด” ก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ตั้งใจจะให้ผู้ที่เกิดในวันต่าง ๆ ยึดมั่นในการทำความดี คิดดี และพูดดี ประจำวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วย ทาง Wongnai Travel เลยได้รวบรวม บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวันเกิด เสริมมงคลให้ชีวิต มาให้เพื่อน ๆ ได้ใช้ในการบูชาพระ ครบทั้ง 7 วัน เพื่อเป็นการเจริญสติ และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ทำให้มีสติในการดำเนินชีวิตในทุก ๆ วันอีกด้วยค่า~

ดูเพิ่มเติม:  คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ - เว็บไซต์ข่าวบันเทิงชั้นนำ

พระประจำวันเกิดปางต่าง ๆ มีดังนี้

  • ผู้เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางถวายเนตร
  • ผู้เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร
  • ผู้เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิดคือ พระปางไสยาสน์
  • ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางอุ้มบาตร
  • ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวันเกิดคือ พระปางสะดุ้งมาร (มารวิชัย), พระป่าเลไลย์
  • ผู้เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิดคือ พระปางนั่งขัดสมาธิ
  • ผู้เกิดวันศุกร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางทรงรำพึง
  • ผู้เกิดวันเสาร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางนาคปรก

ผู้เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางถวายเนตร

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสว…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ เสริมดวงให้ปังตามวันเกิด ด้วยบทสวดมนต์ “ไหว้พระประจำวันเกิด” on wongnai.com…

พระเครื่องประจำวันเกิด

บูชาพระเครื่องประจำวันเกิดเสริมดวงชะตา ป้องกัน แคล้วคลาดภัยอันตราย ว่าแต่พระเครื่องแบบไหนจะเหมาะกับตัวคุณเองมากที่สุด Sanook! Horoscope รวบรวมข้อมูลเอามาไว้ให้คุณแล้วที่นี่

พระเครื่อง

พระเครื่องสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ซึ่งพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรเป็น พระปางมารวิชัย พุทธลักษณะพระเครื่องสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ลักษณะนั่งปางมารวิชัย เป็นพระพิมพ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามาร

สิทธิการิยะโบราณอาจารย์ท่านว่า คนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนมีความจริงจังมาดมั่น มุ่งมั่นในการงาน มีความคล่องแคล่วว่องไว แต่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนมักฉุนเฉียวง่าย การตัดสินใจมักขาดสติ ความยั้งคิด

โบราณจารย์ท่านจึงให้ พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็น พระประจำวันอาทิตย์ เนื่องจาก ปางถวายเนตร เป็นปางยืนพิจารณาธรรมอันปิติ ในท่าสำรวม หมายถึงการกระทำอย่างมีสติ ดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ เป็นตำแหน่งลักขณาที่มีอำนาจอยู่ในตัว

พระเครื่องที่ผู้เกิดวันอาทิตย์ควรอาราธนาเพื่อความเป็นศิริมงคลนั้น ควรจะเป็นพระพิมพ์ที่ผ่านความร้อนจากไฟ เนื่องจากจะช่วยหนุนธาตุประจำตัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็น พระปางมารวิชัย เนื่องจากเป็นพระพิมพ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพญามาร เนื่องจากดวงชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพ จึงมักมีศัตรู หรือคู่อริคิดปองร้าย

พระเครื่องประจำวันเกิด

พระเครื่องประจำวันอาทิตย์ พระเครื่อ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ พระเครื่องประจำวันเกิด…

พระประจำวันพุธ (กลางคืน) พระปางป่าเลไลยน์ ทองเหลือง | Shopee Thailand

ที่เที่ยวนครพนม ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด นครพนม จังหวัดเดียวไหว้ครบ ใครเกิดวันไหน รีบไปขอพร

       สำหรับคนไทยแล้วการไปทำบุญไหว้พระ นับเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ และคนไทยเราเองก็ยังมีคติความเชื่อในเรื่องของ พระธาตุประจำวันเกิด และปีเกิด อีกด้วย ซึ่งแต่ละคนก็จะมีองค์พระธาตุประจำตัวเรานั่นเอง

      และสำหรับ พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง 8 องค์นั้น ประดิษฐานอยู่ที่ นครพนม วันนี้เราเลยถือโอกาสพาไปเที่ยวนครพนม ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด ของแต่ละคนกัน ใครมีโอกาสไปจังหวัดนครพนมก็อย่าลืมแวะไปสักการะพระธาตุประจำวันเกิดกันด้วยนะคะ

ที่เที่ยวนครพนม ไหว้ขอพร 8 พระธาตุประจำวันเกิด

1. พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์

       พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม ค่ะ มีความเชื่อว่า พระธาตุพนมเป็น พระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ นั่นเอง มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน เป็นเสมือนเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนม ในยุคที่ อาณาจักรศรีโคตรบูร เจริญรุ่งเรือง นั่นเองค่ะ

Anupong457 / Shutterstock.com

        พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เคารพสีกการะของชาวไทยภาคอื่นๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุ…

ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับ ที่เที่ยวนครพนม ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด นครพนม จังหวัดเดียวไหว้ครบ ใครเกิดวันไหน รีบไปขอพร…

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ พระ ประ จํา วัน เกิด พุธ กลางคืน คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ ความบันเทิงเพิ่มเติมที่นี่

ดังนั้นเราจึงได้อัปเดตข้อมูลที่ร้อนแรงและน่าชื่นชมที่สุดเกี่ยวกับ พระ ประ จํา วัน เกิด พุธ กลางคืน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ คุณ


ขอบคุณที่รับชมครับ กรุณาเยี่ยมชมบ่อยสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม! โปรดกดไลค์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร!

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button